ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 93                                               

ಬಲವಂತ್ ರಾಯ್ ಸಮಿತಿ

ಬಲವಂತ್ ರಾಯ್ ಸಮಿತಿ ೧೯೫೨ ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು "ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃಧಿ ಯೊಜನೆ" ಹಾಗು ೧೯೫೩ ರಲ್ಲಿ "ರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಸ್ತಿರಣ ಆಯೋಗ" ಜಾರಿಮಾಡಿತು. ಈ ೨ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು "ಬಲವಂತ್ ರಾಯ್" ಅದ್ಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 1954 ರಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತು. ಸಮಿತಿಯ ಸದ್ಯಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ: ೧. ಬ ...

                                               

ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪ್ರಬಂಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪ್ರಬಂಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಪರಾಮರ್ಶ ಸೇವೆಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಅವು ಭಾರತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಚುರುಕಾದ ಮೇಧಾವಿ ಪ್ರತಿಭೆ ...

                                               

ಯೋಜನೆ

ಯೋಜನೆ ಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಯಾವುದೇ ನಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಮಗಳ ಸೂಚಿ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಳಸುವ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಮಯಾಧಾರಿತ ವರ್ಗ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಧ್ಯುಕ್ ...

                                               

ರಾಜಧಾನಿ

ರಾಜಧಾನಿ -, ದೇಶದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳುವ ಹೆಸರು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಊರುಗಳಿಗೂ ರಾಜಧಾನಿ ಎನ್ನುವ ಬಳಕೆಯುಂಟು.

                                               

ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣಾ ಆಯೋಗ

೧೯೫೬ರ ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣಾ ಕಾಯಿದೆ ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು 1956 ರಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದಾಗ್ಯೂ, 1956ರ ರಾಜ್ಯ ಪುನಸ್ಸಂಘಟನೆ ಕಾಯಿದೆ 1947 ರಲ್ಲಿ ...

                                               

ರಾಜ್ಯಪಾಲ

ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇರುವಂತೆಯೇ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ನಿಜವಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಧಿಕಾರ ...

                                               

ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಕಾರ್ಯಾಂಗ ವಿಭಾಗದ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾಗುವಂಥ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕಾಂಗ ವಿಭಾಗಗಳು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರವಾಗಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ...

                                               

ಸರಕಾರ

ಸರಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಹ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ, ಅವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ದೇಶಗಳ ಕಾರ್ಯಾಂಗಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸರಕಾರ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

                                               

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತ

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅಡಳಿತ ಎಂಬುದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳು, ಕಾನೂನುಗಳು, ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿತ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಕಲನವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಡುವ, ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲ ...

                                               

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭೂಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದೇಶಹಾಗೂ ಖಂಡ. ಸುತ್ತಲೂ ಸಾಗರಜಲದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದು ಇಡೀ ಖಂಡವೇ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ದ್ವೀಪದಂತಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಥಳ ನಿರ್ದೇಶ ಹೀಗಿದೆ: 113º90-153º390, ಪು.ರೇ; 10º410-43º390, ದ.ಅ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 76.86.850 ಚ.ಕಿಮೀ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ 19.855.288. ರಾಜಧಾನಿ ಕ ...

                                               

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳು

ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೀಫ್‍ನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ಏಕೈಕ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಬ್ಬಗಳ ಸಾಲಿನ ರಚನೆ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಶತಕೋಟಿ ಹವಳದ ಹುಳುಗಳೆಂಬ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಜೀವಜಾಲದ ಬದುಕನ್ ...

                                               

ನ್ಯೂ ಜೀಲ್ಯಾಂಡ್

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೈಋತ್ಯ ಶಾಂತ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ದ್ವೀಪಸಮೂಹ ರಾಷ್ಟ್ರ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಉತ್ತರ ದ್ವೀಪ ಅಥವಾ ತೆ ಇಕ-ಅ-ಮೌಇ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ದ್ವೀಪ ಅಥವಾ ಟೆ Waipounamuಗಳೆಂಬ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಲವು ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ ...

                                               

ಪಾಪುಅ ನ್ಯೂ ಗಿನಿ

ಪಾಪುಅ ನ್ಯೂ ಗಿನಿ ಒಷ್ಯಾನಿಯದ ಒಂದು ದೇಶ. ಇದು ನ್ಯೂ ಗಿನಿ ದ್ವೀಪದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನ್ಯೂ ಗಿನಿ ದ್ವೀಪದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗವು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯ. ಪಾಪುಅ ನ್ಯೂ ಗಿನಿ ನೈಋತ್ಯ ಶಾಂತ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿನ ಮೆಲಾನೇಷ್ಯಾದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ. ಈ ರಾಷ್ ...

                                               

ವನುವಾಟು

ವನುವಾಟು ಗಣರಾಜ್ಯವು ದಕ್ಷಿಣ ಶಾಂತಸಾಗರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದ್ವೀಪರಾಷ್ಟ್ರ. ಈ ದ್ವೀಪಗುಚ್ಛವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ೧೭೫೦ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ೧೨೧೮೯ ಚ.ಕಿ.ಮೀ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣವುಳ್ಳ ವನುವಾಟುವಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ೨೨೧೦೦೦. ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ ವಿಲಾ. ೧೮ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವನುವ ...

                                               

ಅಮೆಜೋನಿಯ

ಅಮೆಜೋನಿಯ ಅಮೆಜೋನಿಯಾ-ಅದೊಂದು ಕಾನನ. ಧರೆಯ ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ,ಅತಿ ವಿಸ್ತಾರ,ಅತೀವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅತಿ ಅಗಮ್ಯ ಅನನ್ಯ ವೃಷ್ಟಿವನ ಅದು.ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿಯ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವ ಅಡವಿ ಪ್ರದೇಶ ಅದು.ಹಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಹೆಸರು. ಅಮೆಜೋನಿಯದ ನೆಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಮೇರಿಕ.ಈ ಭೂಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸಮಭಾಜಕದ ವೃತ್ತದ ಆಸು ...

                                               

ನೆಡುತೋಪು

ನೆಡುತೋಪು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಳಕೆಯ ಬದಲು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸದಿರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ದೂರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಅಥವಾ ಉಪಉಷ್ಣವಲಯದ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಕಾಣಿ. ಅಂತಹ ಬೆಳೆಗಳು ಹತ್ತಿ, ಕಾಫಿ, ತಂಬಾಕು, ಕಬ್ಬು, ಸಿಸಲ್ ಮತ್ತು ...

                                               

ಅಮೆಜಾನ್

ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯೊ ಅಮೆಝೊನಾಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಲರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವಾದದ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿಯು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಕೂಡ. ಆಫ್ರಿಕಾದ ನೈಲ್ ನದಿ ಮತ್ತು ...

                                               

ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿ

ಅರ್ಕಾವತಿ ಭಾರತದ ನದಿಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸುವ ಇದು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೋಲಾರ, ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಇದು ಕನಕಪುರದಿಂದ ಸುಮಾರು ೪೫ ಕಿ.ಮೀ ದೂರವಿರುವ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯನ್ನು ಸಂಗಮ ...

                                               

ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ

ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ ಗಳು ಆವರ್ತ ಆಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮಹಾಸಾಗರಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಯುವಿಕೆ. ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯರ ಗುರುತ್ವದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಬಲವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಮಹಾಸಾಗರಗಳ ಆಳವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಪ್ರವಹಗಳಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತ ...

                                               

ಕಬಿನಿ ನದಿ

ಕಬಿನಿ ಮತ್ತು ಕಪಿಲಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಬಿನಿ ನದಿ ಯು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನದಿಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ವಯನಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪನಮರಮ್ ಮತ್ತು ಮಾನಂತವಾಡಿ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿದು ಕರ್ನಾಟಕದ ತಿರುಮಕೂಡಲು ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ತಮಿಳುನಾ ...

                                               

ಕಾಲುವೆ

ಕಾಲುವೆ ಯು ಒಂದು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಜಲಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ನೀರಿನ ಸಾಗಣೆ, ಅಥವಾ ಜಲ ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಒದಗಿಸುವುದು. ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ವೇಗದ ಹರಿವಿನ ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಬಂಧಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ ...

                                               

ಕಾವೇರಿ ನದಿ

ಕಾವೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೀವನದಿ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಲಕಾವೇರಿಯೆಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸುವ ಈ ನದಿ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ-ಪೂರ್ವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಈ ನದಿಯ ಪಥ ಸುಮಾರು ೭೬೫ ಕಿ.ಮಿ.ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ.ಜ ...

                                               

ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರಿನ ವಿವಾದ

1892 ಮತ್ತು 1924 ರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನದಿ ನೀರು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:ಒಟ್ಟು¸ಸುಮಾರು 868 ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿಅಡಿ ಲಭ್ಯವೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದರು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ 765 ಕಿಮೀನಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಹರಿವು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಲಕಾವೇರಿ ಯಲ ...

                                               

ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆ

ಮೇಕೆ ದಾಟುಒಂದು ವಿಹಾರ ಸ್ಥಳ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 90 ಕಿ. ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಮೇಕೆ ಹಾರುವಷ್ಟು ಸ್ಥಳ. ಕಾವೇರಿನದಿ, ಆಳವಾದ ಕಂದರಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅಗಲ ಅಷ್ಟೇನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮೇಕೆ ಹಾರಿದಾಟುವಷ್ಟು ಜಾಗಮಾತ್ರ. ಕಾವೇರಿ-ಅರ್ಕಾವತಿನದಿಯ ಸಂಗಮದ ಹತ್ತಿರದವರೆಗೆ ವಾಹನದ ...

                                               

ಕುಂಟೆ (ಜಲಸಮೂಹ)

ಕುಂಟೆ ಎಂದರೆ ಮಳೆಯ ನೀರು ಭೂಮಟ್ಟದ ತಗ್ಗಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಗಿರುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಲಸ್ಥಾಯಿ, ಒಳಭೂಮಿಯ ಜಲಫಲಕದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಆಳದಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕುಂಟೆಯ ನೀರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಿದ್ದು ಬೇಸುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಜಲಫಲಕದ ಮಟ್ಟ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದ ಕಡೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೋಡಿ ಕುಂಟೆಗಳನ ...

                                               

ಕೊಲ್ಲಿ

ಕೊಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಬಿರುಕು ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಜಲಸಮೂಹ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಮುಖ್ಯ ಜಲಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಲ್ಫ್, ಸಮುದ್ರ, ಖಾತ, ಅಥವಾ ಬೈಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋವ್ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕಡಲಚಾಚು ಮತ್ತು ಕಿರಿದಾದ ಪ್ರವೇಶಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹ ...

                                               

ಗಂಗೋತ್ರಿ ಹಿಮನದಿ

ಗಂಗೋತ್ರಿ ಹಿಮನದಿ ಭಾರತದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಉನ್ನತ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಹಿಮನದಿ. ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಮೂಲವಾದ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಹಿಮನದಿಯು ಹಿಮಾಲಯದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಮನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಹಿಮ ೨೭ ಘನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟೆಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗಂಗೋತ್ರಿ ಹಿಮನದಿಯು ಸುಮಾರು ೩೦ ಕಿ.ಮೀ ...

                                               

ಗುರುಪುರ ನದಿ

ಫಾಲ್ಗುಣಿ ನದಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗುರುಪುರ ನದಿ ಯು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನದಿಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಮೀಪ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗುರುಪುರ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ...

                                               

ಜಲಾಶಯ

ಜಲಾಶಯ ವು ನೀರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಶೇಖರಣಾ ಸ್ಥಳ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಲಾಶಯದ ಅರ್ಥ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಜಲಬಂಧ ಬಳಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಸರೋವರ, ಸಂಗ್ರಹ ಕೊಳ ಅಥವಾ ಜಲಸಮೂಹ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಜಲಸಮೂಹದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹೀರುವ ಒಂದು ಹೊಳೆಯನ್ನು ...

                                               

ಟ್ಯಾಂಗನ್ಯೀಕಾ ಸರೋವರ

ಟ್ಯಾಂಗನ್ಯೀಕಾ ಸರೋವರವು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸರೋವರ. ಈ ಸರೋವರವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡನೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಸರಸ್ಸೆಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಸರೋವರವು ಸಹ ಹೌದು. ಈ ಎರಡೂ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರ ಮೊದ ...

                                               

ದಂಡಾವತಿ ನದಿ

ದಂಡಾವತಿ ಯು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುವ ಸಣ್ಣ ನದಿ. ದಂಡಾವತಿ ನದಿಯ ಉಗಮವು ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನ, ಸೊರಬ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ೧೫ ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕಟ್ಟಿನಕೆರೆಯಗಿದೆ, ಕಟ್ಟಿನಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಸೇರಿ ದಂಡಾವತಿ ನದಿ ...

                                               

ನದಿ

ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಒಂದು ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನದಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ನದಿಗಳು ಸರೋವರದಲ್ಲಿ, ಬುಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಊಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಳಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಉದ್ಭವದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಮಹಾಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗುತ್ತವೆ. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನದಿಗಳು ಮಾನವ ನಾಗರೀಕತೆಗಳಿಗೆ ಅ ...

                                               

ನದೀಮುಖ

ನದೀಮುಖ ವು ಒಂದು ಭಾಗಶಃ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಕರಾವಳಿ ಕಾಯ. ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ನದಿಗಳು ಅಥವಾ ತೊರೆಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಮುಕ್ತ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನದೀಮುಖಗಳು ನದಿ ಪರಿಸರಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಲ ಪರಿಸರಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ರಮಣ ವಲಯವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ. ...

                                               

ನರ್ಮದಾ ನದಿ

ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಒಂದು ನದಿ. ಇದು ಮದ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವುದು. ಇದು ಭಾರತ ಉಪಖಂಡದ ಐದನೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಸಹ ಆಗಿದೆ. ನರ್ಮದಾ ನದಿಯು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದ ...

                                               

ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ

ನೇತ್ರಾವತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನದಿ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗುವ ಈ ನದಿಯು ಮುಂದೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಧಾರೆ ನದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಗಮವಾಗಿ ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಥಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮೂಲಕ ಈ ನದಿಯು ಹಾ ...

                                               

ನೈಲ್

ನೈಲ್ ನದಿಯು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೈಲ್ ನದಿಯು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದದ ನದಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿಯೇ ಬಹುಶ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಉದ್ದದ ನದಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನೈಲ್ ನದಿಯ ಪ್ರಮ ...

                                               

ಪೆನ್ನಾರ್ ನದಿ

ಪೆನ್ನಾರ್ ನದಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನದಿಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂದಿಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸುವ ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕಿನಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಕೇ ...

                                               

ಪೊನ್ನೈಯಾರ್ ನದಿ

ಪೊನ್ನೈಯಾರ್ ನದಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನದಿಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂದಿಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಈ ನದಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ೪೦೦ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರವನ್ನು ಪರಿಕ್ರಮಿಸಿ ತಮಿಳು ನಾಡಿನ ಕಡಲೂರಿನ ಸಮೀಪ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಈ ನದಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕಬಲ್ಲಾಪ ...

                                               

ಫೆವಾ ಸರೋವರ

ಫೆವಾ ಸರೋವರವು Phewa Lake ನೇಪಾಳದ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಸರೋವರವಾಗಿದೆ, ಇದು ಪೊಖಾರಾ ಕಣಿವೆಯ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ.ಇದು ಹರಿಯುವ ನಿರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದರ ನೀರಿನ ಮೀಸಲನ್ನು ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಸರೋವರವನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಂಡಕಿ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಬೆಗ ...

                                               

ಬುಗ್ಗೆ

ಬುಗ್ಗೆ ಯು ಒಂದು ಜಲಕುಹರದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಯಾವುದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಇದು ಜಲಗೋಳದ ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬುಗ್ಗೆಯು ಕಾರ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಥಳಾಕೃತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಿರಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈಯ ನೀರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಒಳಹರಿದು ಪ್ರದೇಶದ ಅಂತರ್ಜಲದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಅಂತರ್ಜಲವು ...

                                               

ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರ

ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರವು ರಷ್ಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸೈಬೀರಿಯಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಕುಟ್ಸ್ಕ್ ನಗರದ ಬಳಿ ಇದೆ. ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬರ್ಥ ಕೊಡುವ ಬೈಗಾಲ್ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬೈಕಲ್ ಹೆಸರು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ "ಸೈಬೀರಿಯಾದ ನೀಲಾಕ್ಷಿ" ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೂ ಇದೆ. ೧೬೩೭ ಮೀ. ೫೩೭೧ ಅಡಿ ಗಳವರೆ ...

                                               

ಮಲಾವಿ ಸರೋವರ

ಮಲಾವಿ ಸರೋವರ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಸಾ ಸರೋವರ ವು ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬಿರುಕು ಕಣಿವೆಯ ದಕ್ಷಿಣದಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಸರೋವರ. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೂರನೆಯ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ೯ನೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸರೋವರವಾಗಿರುವ ಮಲಾವಿ ಸರೋವರವು ಟಾಂಜಾನಿಯ ಮತ್ತು ಮಲಾವಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಸರೋವರವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ ...

                                               

ಮಾನಸಸರೋವರ

ಮಾನಸಸರೋವರ ಅಥವಾ ಮಾನಸರೋವರ ಟಿಬೆಟ್ ನ ಲ್ಹಾಸಾ ದಿಂದ ಸುಮಾರು ೨೦೦೦ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಿಹಿನೀರ ಸರೋವರ. ಮಾನಸಸರೋವರದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ರಾಕ್ಷಸತಾಲ್ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಸ್ಸು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೈಲಾಸಪರ್ವತಗಳಿವೆ. ಮಾನಸಸರೋವರವು ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟದಿಂದ ೪೫೫೬ ಮೀ. ಎತ್ತರದಲ್ ...

                                               

ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ನದಿ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸುವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ನದಿ ಯು ಭಾರತದ ನದಿಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಇದು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿದು ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರದ ಸಮೀಪ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುನಿಕಾಡು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಯು ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ೧೮೦ ಕಿ.ಮೀಗಳು.ಈ ನದಿ ...

                                               

ವರದಾ ನದಿ

ವರದಾ ನದಿ ಯು ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ನದಿಯಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವರದಮೂಲದಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸುವ ಈ ನದಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಾ, ಗಲಗನಾಥ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.ವರದಮೂಲ ವನ್ನು ತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮ ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ...

                                               

ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸರೋವರ

ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸರೋವರ ವು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಹಾಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ೬೮೦೦೦ ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವ ಈ ಸರೋವರವು ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡನೆಯ ಅತಿ ಅಗಲವಾದ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಸರೋವರವಾಗಿದೆ. ಈ ಗಾತ್ರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸರೋವರದ ಆಳ ಬಲು ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿನ ನೀರು ಜಗತ್ತಿನ ೭ನೆಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ ...

                                               

ಶರಾವತಿ

ಶರಾವತಿ ನದಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಈ ನದಿಯು ಭಾರತದ ಪಶ್ಮಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಆಣೆಕಟ್ಟು ೨.೪ಕಿ. ಮೀ. ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಶರಾವತಿ ನದಿಯು ಹರಿಯುವ ಉದ್ದ ಸುಮಾರು ೧೨೮ ಕಿ.ಮೀ. ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಅ ...

                                               

ಶಿಂಶಾ ನದಿ

in karnatakaಶಿಂಶಾ ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಒಂದು ನದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯಾಗಿದೆ.ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವ ರಾಯನದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸುವ ಈ ನದಿಯು ೨೨೧ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರ ...

                                               

ಸರೋವರ

ಭೂಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಲಸಮೂಹಗಳಿಗೆ ಸರೋವರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುಪಾಲು ಸರೋವರಗಳು ಸಿಹಿ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವು. ಭೂಮಿಯ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸರೋವರಗಳು ಒಳಪ್ರದೇಶದ ಸಮುದ್ರಗಳೆಂದೂ ಕರೆಯಲ್ ...

                                               

ಸುಳಿ

ಸುಳಿ ಎಂದರೆ ಎದುರಾಳಿ/ವಿರೋಧಿ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಸೇರಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ವೇಗವಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಸಮೂಹ. ಬಹುಪಾಲು ಸುಳಿಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನದ ತೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿಯು ಬರಿದಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಸುಳಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸಮುದ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಗ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →