ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 354                                               

ಉತ್ಪಾದನ ಮೀಮಾಂಸೆ

ಉತ್ಪಾದನ ಮೀಮಾಂಸೆ ಎಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ. ಉತ್ಪಾದನ ಸಾಧನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೂಲ. ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ-ಮುಂತಾದವನ್ನು ಕುರಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಮೀಮಾಂಸೆ.

                                               

ಸ್ವಾಮ್ಯಪ್ರಮಾಣ

ಸ್ವಾಮ್ಯಪ್ರಮಾಣ ಎಂದರೆ ಅವಿಷ್ಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಾವು ವಿವರವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ ಅವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಫಲವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಕ್ಕು. ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಿಷ್ಕಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಾಮ್ಯಪ್ರಮಾಣವು ಒಂ ...

                                               

ಬೆಲೆ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಲೆ ಯು ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ಸಂದಾಯ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣ. ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಯ ಯಾವುದೋ ರೂಪದ ಏಕಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಇತರ ಸರಕುಗಳು ಅಥವ ...

                                               

ಎಟಿಎಂ

ಎಟಿಎಂ ಒಂದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಗೋಡೆಯ ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ನಗದು ಯಂತ್ರ ಮಾನವ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್, ಗುಮಾಸ್ತ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗದು ವಾಪಸಾತಿ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ...

                                               

ಚಲಾವಣೆ

ಪದದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿನ ಹಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು. ಚಲಾವಣೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ, ಒಂದು ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾ ...

                                               

ಅಭಾವ

ಅಭಾವ ವು ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಅಗತ್ಯಗಳಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜವು ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಕುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲದ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಭಾವವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿದೆ, ಏ ...

                                               

ಅಂದಾಜು

ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟುವ ಅಥವಾ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವ ಕ್ರಮ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ, ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇವುಗಳನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಒಂದು ಸರಿಸುಮಾರಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾತ್ರ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಅದರ ನಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ ...

                                               

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಂರಚನೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನವು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಮಾಜಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎದು ...

                                               

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸರಕು, ಸೇವೆ, ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಭೋಗ್ಯವೆಂದರೆ ಹಿಡುವಳಿದಾರನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜಮೀನಿನ ಒಡೆಯನು ಒಡೆತನದ ...

                                               

ಉತ್ಪನ್ನ (ಹಣಕಾಸು)

ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂಬುದೊಂದು ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಸ್ತಾವೇಜು ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಇತರ ಕೆಲವು ಸ್ವತ್ತು, ಸೂಚಿ, ಸಂಗತಿ, ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಇದು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸ್ವತ್ತಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣ ಅ ...

                                               

ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ

ಆದಾಯದ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖವಾದರೆ ಅಥವಾ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಜನತೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪುರೈಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನತೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಥಿಕಭದ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಅಗತ್ಯ ...

                                               

ಬ್ಯಾಂಕು ಸಾಲ ವ್ಯವಹಾರ

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಾಲಗಾರನು ಸಾಲದ ನೆರವಿನಿಂದ ಸರಕು-ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ, ಮಾರಾಟಮಾಡಿ, ಲಾಭಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕೈಗಾರಿಕ ...

                                               

ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಈ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತೀನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಹಣಕಾಸಿನ ಪೂರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಆದುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಅಥವಾ ಹಣಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹ ...

                                               

ಪರಕ್ರಾಮ್ಯ ಸಂಲೇಖಗಳು

ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕುಗಳು, ಹುಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ವಚನಪತ್ರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಸಂಲೇಖಗಳು ಹಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಚೆಕ್ಕು, ಹುಂಡಿ, ವಚನಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಲಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯ ...

                                               

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಘಗಳು

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಭವಿಸುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೂ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಕಾರಣ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಅನೇಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಗಳೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಹುಟ್ಟಿವೆ. ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದ್ದ ಲೀಗ್ ಆ ...

                                               

ಸೂಚ್ಯಂಕ

ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ೧೯೫೦ ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಾಣೆಗೆ ಹತ್ತರಂತೆ ಅಂಬಟೆಕಾಯಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿ ದ್ದುದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲಿರಿ. ಅಂದರೆ ೧ ಅಂಬಟೆಕಾಯಿಗೆ ಎರಡೂವರೆ ಪೈಸೆ. ಅದೇ ಈಗ ಒಂದು ಅಂಬಟೆಕಾಯಿಗೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರು ಪೈಸೆ! ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ೧೯೫೦ರಲ್ಲಿ ಅಂಬಟೆಕಾಯ ...

                                               

ಉತ್ಪಾದಕತೆ

ಉತ್ಪಾದಕತೆ: ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ: ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗವೊಂದರಿಂಆದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೊತ್ತ ಉತ್ಪಾದೀಸಾಧನಗಳ ಬಳಕೆಯ ಸಮರ್ಥತೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾದ ಭೌತ ಸಾಧನಗಳಿಗೂ ಉತ್ಪನ್ನ ಘಟಕಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ, ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ...

                                               

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಟೆಲ್ಲುಗಳು

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಟೆಲ್ಲುಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಡೆದಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಟೆಲ್ಲುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯೂ ಒಂದು. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಖಾಸಗೀ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಏಕಪ್ರಕಾರದ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೇನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕ ...

                                               

ಅಗ್ಗದ ಹಣದ ಧೋರಣೆ

ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹಣ ಒದಗಿಸುವುದೇ ಈ ಧೋರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ಇಚ್ಛಿತ ಗುರಿಯನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ಹಣದ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದೆಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಹಣಕ್ಕೆ ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ಬಂದುದು 1930ರ ಮಹಾಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಅನಂತರ; ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೀನ್ಸರ ದಿ ಜನರಲ್ ಥಿ ...

                                               

ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ

ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರಕುಗಳ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರವಾದ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ೨೦೧೧ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ ...

                                               

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನಗಳು

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ, ಇಂಧನ ಆಹಾರ ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ, ಅನುದಾನಿತ ಮಾಡಿದೆ. ನಷ್ಟ ತಯಾರಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಒಡೆತನದ ಉದ್ದಿಮೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನ್ ಮೂಲಕ ೨೦೦೫ ರ ಲೇಖನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ನೀಡಲಾಯಿತು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ...

                                               

ಅಗೋಚರ ಕೈವಾಡ (ಆರ್ಥಿಕ)

ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಪೂರೈಕೆ-ಬೇಡಿಕೆ ಮೊದಲಾದ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ಸಾಗುವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಬಳಸುವ ಪದವೇ ಅಗೋಚರ ಕೈವಾಡ. ಇದನ್ನು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾದ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ತನ್ನ ನೈತ ...

                                               

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ತತ್ವಗಳು

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ತತ್ವಗಳು ಜನರು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಆದರಿತ್ವಾಗಿದೆ.ಆ ನಾಲ್ಕು ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯತತ್ವ ಜನರು ಒಂದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಕೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯತತ್ವ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಳೆದು ...

                                               

ಹುಟ್ಟುವಳಿ

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಉದ್ದಿಮೆ, ಅಥವಾ ದೇಶವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ. ಇದನ್ನು ವ್ಯಯಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಬೃಹದರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನ ...

                                               

ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ ವೇ

ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಾಂಶ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಯೊ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಿಜಾವಧಿಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೆಬ್‌‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೊ ಆ ವೆಬ್‌ಸೈಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್‌ ವೇ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

                                               

ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೇರುಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೇರು, ಇದು ಬಂಡವಾಳದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಕಂಪೆನಿಗಳು ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಂಡವಾಳ/ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಬಂಡವಾಳದ ಮೊಲ ಅಥವಾ ಸಾಧನ. ಶೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಶೇರುದಾರನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಶೇರುದಾರರನ್ನು ಆ ಕಂಪೆನಿಯ ಒಬ್ಬ ಮಾಲೀಕನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದ ...

                                               

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿ

ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಾಕಿಯನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಒಂದು ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುತ್ತದಷ್ಟೆ. ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಜರಗುವ ಈ ಹಣ ಸಂದಾಯವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ದೇಶದ ನಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದು? ಕೊಂಡ ದೇಶದ ಹಣದಲ್ಲೇ, ಮಾರಿದ ದೇಶದ ಹಣದಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದ ...

                                               

ಬೇಡಿಕೆಯ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ

"ಬೇಡಿಕೆಯ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ"ವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪದಾವಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೆ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುವಿನ ...

                                               

ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ನೋಟ್

ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನೇರವಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಕೊಡುವ ಹಣದ ಮಾಧ್ಯಮವೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ನೋಟ್. ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಮಂಡಳ ...

                                               

ಅಂಗಳದ ವ್ಯಾಪಾರ(ಫ್ಲೋರ್ ಟ್ರೇಡ್)

ಅಂಗಳದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೊಠಡಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಲಾಭದಾಸೆಯಿಂದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ; ಮಾರುತ್ತಾನೆ. ಇವನು ಇತರ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಲಿ, ಸದಸ್ಯೇತರರಿಗಾಗಲಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವನ ವ್ಯವಹಾರ ಲಂಡನ್ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ವಂತವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಅಥವಾ ಮುಂಬಯಿ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ತರವಣಿವಾ ...

                                               

ಯೋಜನಾ ಧನಸಹಾಯ

ಯೋಜನಾ ಧನಸಹಾಯ ಎಂಬುದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ; ಸದರಿ ಧನಸಹಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಆಯವ್ಯಯ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಮುನ್ನಂದಾಜು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯೋಜನೆಯ ನಗದು ಹರಿವುಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ ...

                                               

ಅನುಭೋಗಿಯ ಪ್ರಭುತ್ವ

ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉತ್ಪಾದಕರಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರುತ್ತಾರಾದರೂ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಅನುಭೋಗಿಗಳೇ ...

                                               

ಆದಾಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆದಾಯ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವರಮಾನ, ಸಲಿಕೆ, ಲಾಭ ಮುಂತಾದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಪಡೆಯುವ ಹಣ. ರಾಜಸ್ವ ಎಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಂಥ ಆದಾಯ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ವಸೂಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆದಾಯ. ಇಂಥ ಆದಾಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಮೂಲ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರಾಷ ...

                                               

ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವೆಚ್ಚ

ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೂ ಪದಾರ್ಥದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೂ ನೇರ ಸಂಬಂಧವುಂಟು. ರೇಡಿಯೋ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದೆಯೆಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಈ ವೆಚ್ಚದ ಅವಧಿಯನ್ನೂ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನೂ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಅದು ಸುಸಂಬದ್ದ. ವೆಚ್ಚ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ...

                                               

ಚೌಕಾಸಿ

ಚೌಕಾಸಿ ಯು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಂಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಮಾರಾಟಗಾರ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಗಾರನು ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟಿನ ನಿಖರವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚೌಕಾಸಿಯು ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ, ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಚೌಕಾಸಿಯು ನಿಶ್ಚಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರ ...

                                               

ದಳ್ಳಾಳಿ ರುಸುಮು

ದಳ್ಳಾಳಿ ರುಸುಮು ಕೊಡಲಾದ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಮಾಡಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಚರ ಸಂದಾಯದ ಸಂಭಾವನೆಯ ಒಂದು ರೂಪ. ದಳ್ಳಾಳಿ ರುಸುಮುಗಳು ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಪುರಸ್ಕರಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನವಾಗಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರಾಟ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಕೂಡ ದಳ್ಳಾಳಿ ರುಸುಮ ...

                                               

ಬ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ

ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಾಗಲಿ, ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕನೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಂಡವಾಳ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗ್ರಾಹಕ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತವನಾಗಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆತ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದೆಂದರೆ,

                                               

ಉತ್ಪಾದನ ಸೂಚ್ಯಂಕ

ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನಳೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಈ ಸಲಕರಣೆಯ ತಯಾರಿಕೆ ಸುಲಭವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಸರಣಿ ಸರಳವಾದದ್ದು. ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದ ಉತ್ಪತ್ತಿ 150 ಘಟಕಗಳಷ್ಟಿದ್ದು ಮರುವರ್ಷ 225 ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಏರಿದರೆ ಆಗ ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಷದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡನೆ ...

                                               

ಉತ್ಪಾದನಾನುಗುಣ ಕೂಲಿ

ಉತ್ಪಾದನಾನುಗುಣ ಕೂಲಿ ಎಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕನ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಲಭ್ಯವಾದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕೂಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ವಿಧಾನ; ಕೂಲಿಗುತ್ತಿಗೆ. ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದಷ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಲಿ ದೊರಕುವುದೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ಥೆಯಿಂದ ದುಡಿಯಲು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಕ.

                                               

ಉತ್ಪಾದನ ಮಟ್ಟ ರೇಖೆಗಳು

ಉತ್ಪಾದನ ಮಟ್ಟ ರೇಖೆಗಳು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಉತ್ಪನ್ನ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ರೇಖೆಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೇಖೆಯನ್ನೂ ಸಮೋತ್ಪನ್ನ ರೇಖೆ, ಸಮಗಾತ್ರಿ, ಸಮಾನೋತ್ಪನ್ನ ರೇಖೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಔದಾಸಿನ್ಯ ರೇ ...

                                               

ದಮಯಂತಿ

ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಒಂದು ಪಾತ್ರವಾದ ದಮಯಂತಿ ವಿದರ್ಭ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದಳು, ಮತ್ತು ಇವಳು ನಿಷಾದ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ ನಳನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಳು, ಮತ್ತು ಇವರ ಕಥೆಯು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರಿ ಮತ್ತು ಮೋಹಕಳಾಗಿದ್ದಳೆಂದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಅವಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದರು. ಅವಳು ನಳನನ್ ...

                                               

ಗಣ

ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದವಾದ ಗಣ ದ ಅರ್ಥ "ಸಮೂಹ, ಪಡೆ, ಜನಸ್ತೋಮ, ಸಂಖ್ಯೆ, ಗುಂಪು, ಸರಣಿ ಅಥವಾ ವರ್ಗ". ಇದನ್ನು "ಸೇವಕರ ಸಮೂಹ"ವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಗುರಿಗಳ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ರಚನೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪು, ಯಾವುದೇ ಕೂಟ ಅಥವಾ ಸಂಘವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. "ಗಣ" ಶಬ್ದವು ಧರ್ಮದ ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ...

                                               

ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ

ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೈವ ತುಳುವರ ಆದಿಮೂಲ ದೈವ. ಈ ದೈವ ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒಸರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತದೋ, ಎಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಕೃಷಿ, ಬೇಸಾಯ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿ ತಾನಗಿಯೆ ಉದ್ಬವಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತುಳುವರ ನಂಬಿಕೆ. ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಅನ್ನುವುದು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆರ್ಮರ ...

                                               

ಅಜ್ಞಾನ

ಅಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ. ಅಜ್ಞಾನಿ ಶಬ್ದವು ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಲವುವೇಳೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಅಥವಾ ಕಡೆಗಣಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಜ್ಞಾನವು ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ...

                                               

ಕಣ್ಣಪ್ಪ

ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ:ವೀರಶೈವರು ಆರಾಧಿಸುವ 63 ಪುರಾತನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದವ. ತನ್ನ ಮುಗ್ಧ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿವನಿಗೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿ ಶಿವಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ಶರಣ.ತಮಿಳಿನ ಪೆರಿಯಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಗಳಲ್ಲೂ ಷಡಕ್ಷರಿಯ ವೃಷಭೇಂದ್ರ ವಿಜಯದಲ್ಲೂ ಈತನ ಕಥೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಥೆಯ ...

                                               

ಹೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯೂ ಮುನ್ರೋ

ಹೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯೂ ಮುನ್ರೋ ೧೮ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೮೭೦ ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಹೆಕ್ಟರ್ ಮುನ್ರೋ ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಸಾಕಿ. ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಮೆಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒ. ಹೆನ್ರಿ ಮತ್ತು ಡೊರೊಥಿ ಪಾರ್ಕರ್ ಹೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅವರು ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್ ...

                                               

ಅಸುರ

ಅಸುರರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ದಯಾಳು ದೇವರೊಡನೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಪೌರಾಣಿಕ ಜೀವಿಗಳು. ಭಾರತೀಯ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಸುರರನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಿರುವ ಬಲಿಷ್ಠ ಅತಿಮಾನುಷ ದೇವಮಾನವರು ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸರು ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಅಸುರರನ್ನು ಆದಿತ್ಯರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ...

                                               

ರಾಧಾನಾಟ

ದಾಸರಾಟಗಳು ಮಾಯವಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣಾಟದಲ್ಲಿಯೆ ರಾಧಾನಾಟ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪ್ರಕಾರ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು.ಮಹರಾಷ್ಟ್ರದ ತಮಾಶಾದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು.ರಾಧಾನಾಟವನ್ನು ಮೊದಲು ರಚಿಸಿದವರು ಬೆಳಗಾಂವ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬಾರರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.ಚ ...

                                               

ಕಥಾವರ್ಗ

ಕಥಾವರ್ಗ: ಜನಪದಕಥೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಶಯ ಮತ್ತು ವರ್ಗಗಳು ಮಹತ್ತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಥನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಂತು ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಉಪಕಾರವಾಗಿದೆ. ಹಾ. ಮಾ. ನಾಯಕರು ಹೇಳು ...

                                               

ಉಪಸರ್ಗ

ಉಪಸರ್ಗ: ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಕಾಯಿಲೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅರ್ಥ. ತೊಂದರೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ. ವ್ಯಾಕರಣದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪದಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹತ್ತುವ ಪದ ಪ್ರತ್ಯಯವೆಂದು ಅರ್ಥ. ಇದೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಜೈನಧರ್ಮ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →