ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 174                                               

ಗೀಳು ಮನೋರೋಗ

ಗೀಳು, ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆ, ಅನುಮಾನ, ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಬಿಂಬ, ಘಟನೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವುದು. ಅಸಂಬದ್ಧ ಎಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅರಿವಿದ್ದರೂ ಅವನನ್ನು ಎಡೆ ಬಿಡದೆ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದು ಕಾಡುವ ಅಹಿತವಾದ ಯೋಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲವೆ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ಇದೇ ಹೆಸರಿದೆ. ಇವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಚ್ಛಾ ಪೂರ್ಣ ಹತೋಟಿಗೆ ಹೊರತಾಗಿಯೇ ...

                                               

ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್‌ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ

ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್‌ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಒಂದು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪಂಥ. ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್‌ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಇಲ್ಲವೆನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೂ ಈ ಶಬ್ದ ರೂಪ, ಆಕಾರ, ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ -ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ...

                                               

ಚಿಂತನೆ

ಚಿಂತನೆ ಯು ಯೋಚನೆ, ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ, ಅಥವಾ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಗುವ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಚಿಂತನೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತವಾದ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂಬುದರ ನಡುವೆಯೂ, ಚಿಂತನೆಯೆ ...

                                               

ಜ್ಞಾನ

ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವುದು "ವಿಷಯಗಳ ಗ್ರಹಣ", "ಕಲಿಕೆ", "ತಿಳುವಳಿಕೆ" ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಳಗೂಂಡು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಜ್ಞಾನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರಹಿಸುವವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ, ಸಂದರ್ ...

                                               

ದ್ವಿಧ್ರುವಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ

ದ್ವಿಧ್ರುವಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಎನ್ನುವುದು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಚಿತ್ತ ಚಾಂಚಲ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಗಂಭೀರ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ‘ಗರಿಷ್ಠ’ ಮತ್ತು ‘ಕನಿಷ್ಠ’ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹೃದಯ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹದಂತೆಯೇ ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಕಾ ...

                                               

ನಿದ್ರಾ ನಡಿಗೆ

ನಿದ್ರಾ ನಡಿಗೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸೋಮ್ನಾಮ್ಬುಲಿಸಂ ಅಥವಾ ನೋಕ್ಟಾಂಬುಲಿಸಂ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ನಡುವಳಿಕೆ. ಹೀಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಿದ್ದರೂ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲೋ ಇರುವುದು. ಶೇ. ೧೫ ರಷ್ಟು, ೪ ರಿಂದ ೧೨ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ...

                                               

ನೆನಪು

ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುತು ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನೆನಪು ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ಥಿ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿತ ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪುನಃ ಅರಿವಿಗೆ ತರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಕಲಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಪು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.ನಾವು ಹಳೆಯದನ್ನು ನೆನೆಪ ...

                                               

ಪ್ರಲೋಭನೆ

ಪ್ರಲೋಭನೆ ಯು ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಯಕೆ. ಪ್ರಲೋಭನೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮತಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಲೋಭನೆಯು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಲೋಭನೆ ಪದವು ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಅಥವಾ ಕುತೂಹಲ, ಆಸೆ ಅಥವಾ ನಷ್ಟದ ಭಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ ...

                                               

ಪ್ರವೃತ್ತಿ

ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪರಿಸರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಜಟಿಲ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಸಾಗಿಬರುವ ಈ ವರ್ತನೆ ಯಾವ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತದಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗದು; ಅಂತೆಯೇ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳದು. ದೈಹಿಕ ಉ ...

                                               

ಮನೋಧರ್ಮ

ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಮನೋಧರ್ಮ ಪದವು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಆಧಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ, ಮೌಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವಗಳಿಂದ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವ, ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸಂಗತವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧಕರು ಶಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿ ಅಂಶಗಳು, ನಮ್ಯತೆ, ನ ...

                                               

ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಯು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಕ ತಂತ್ರಗಳ ಸಮೂಹ. ಇವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ೧೮೯೦ರ ದಶಕದ ಮುಂಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ನರಶಾಸ್ತ್ರ ...

                                               

ರಚನಾಕೌಶಲ್ಯ

ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತ ಹಾಗೂ ಕುರುಹುಗಳಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂತಹ ಮಾನವನ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವೇ ರಚನಾಕೌಶಲ್ಯ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸರಳವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಭಾಗಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತೆ. ಅದರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಫರ್ಡಿನೆಂಡ್ ಡಿ ಸೌಸ್ಸುರೆ ರ ತಾತ್ವಿಕ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿತ್ತು, ...

                                               

ವರ್ತನೆ

ವರ್ತನೆ ಯು ಇತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಜೀವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ, ಅವುಗಳ ಪರಿಸರದ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಅಥವಾ ಕೃತಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಲಕ್ಷಣತೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಅದು ವಿವಿಧ ಪ್ರಚೋದಕಗಳು ಅಥವಾ ಆದಾನಗಳಿಗೆ, ಆಂತರಿಕ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ, ...

                                               

ವಿಶ್ರಾಂತಿ

ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡವಿರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಪ, ಆತಂಕ, ಅಥವಾ ಭಯದಂತಹ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ ಪ್ರಚೋದನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಸ್‌ಫ಼ರ್ಡ್ ನಿಘಂಟಿನ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ರಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಆತಂಕದಿಂದ ಮುಕ ...

                                               

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಮನೋಭಾವದ, ಮತ್ತು ವರ್ತನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾದರಿಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಯೋಜನೆ. ವಿವಿಧ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿಲುವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫ಼್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎರಿಕ್‍ಸನ್‍ನಂತಹ ...

                                               

ಸಲಿಂಗ ಕಾಮ

ಸಮಲೈಂಗಿಕತೆ ಅಥವಾ ಸಲಿಂಗಕಾಮ ಎನ್ನುವುದು ಸಮ ಲಿಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿದಂತ ಲೈಂಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಥವಾ ಸಮ ಲಿಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

                                               

ಸುಪ್ತ ವಿಕಲತೆ

ಲೋಕೋಭಿನ್ನಾಭಿರುಚಿ: ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಗು ದೈಹಿಕ,ಮಾನಸಿಕ,ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ,ಜೈವಿಕ ಆಸಕ್ತಿ,ಅಭಿರುಚಿ,ವರ್ತನೆ,ಆಲೋಚನೆ,ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಉದಾ:ನೋಡುವ ರೀತಿ,ಮತ್ತು ಸ್ರಜನ ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿರುಚಿಗಳು, ಇತ್ಯದಿ -ಇತ್ಯದಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗ ...

                                               

ಹೊಮೋಫಿಲಿ

ಹೊಮೋಫಿಲಿ ಯು, ತನ್ನಂತೆಯೇ ಇರುವ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಫಿಲಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್, ಸ್ಮಿತ್-ಲೊವಿನ್ ಮತ್ತು ಕುಕ್, ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘವಾದ review paperನಲ್ಲಿ, ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹೋಮೋಫಿಲಿಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಬ ...

                                               

ಅಧಿಕಾರಹಂಚಿಕೆ

ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತಗಳ ನಡುವೆ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಇಂಥ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ವಿಭಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರ ವಿಭಜನೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರವಿಭಜನೆ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಯೂ ...

                                               

ಅಧಿಗಣಕ

ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ, ಆದಾಯವೆಚ್ಚಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಲಾಭನಷ್ಟಗಳ ವಿವರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿ. ಇವನ ವ್ಯವಹಾರ ನಾನಾ ಮುಖವಾದದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು: ನಿಷ್ಕøಷ್ಟವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನೂ ದೊರಕಿಸಿಕೊಂಡ ...

                                               

ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಜನತೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಾರದು, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನಿರ್ಬಂಧವಾಗಿರಬೇಕು, ಎನ್ನುವುದೇ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರಸರಣಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆರ್ಥಿಕವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬುಗೆಯನ್ನಿರಿಸಿದ ಫಿಸಿಯೊಕ್ರ್ಯಾಟ್ ಪಂಥದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಕಾಲದಿಂದ ಅಂದರೆ ...

                                               

ಶಾಸಕಾಂಗ

ಶಾಸಕಾಂಗ ಗಳು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವ ಸರಕಾರಗಳ ವಿಭಾಗಗಳು. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಸಭೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ಸರಕಾರಗಳ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಸಭೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಂಸದೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಯನ್ನು ಹೊ ...

                                               

ಅಂಕುಶ

ಅಂಕುಶ ಆನೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಳಗಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಒಂದು ಉಪಕರಣ. ಅದು ೬೦-೯೦ ಸೆ.ಮಿ. ಉದ್ದದ ಹಿಡಿಗೆ ಜೋಡಣೆಯಾದ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊನಚಾದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಂಚಿಯ ಒಂದು ಉಬ್ಬುಕೆತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಅಜಂತಾ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಹಸಿಚಿತ್ರ ಅಂಕುಶವನ್ನ ...

                                               

ಎಕೆ - ೪೭

ಎಕೆ -೪೭ ಎಂಬ ಬಂದೂಕು ೧೯೪೭ರಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಎಕೆ -೪೭ ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಈ ಬಂದೂಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಕೆ ಎಂಬುದುರಷ್ಯಾದ ಅವ್ಟೊಮಾಟ್ ಕಲಾಶ್ನಿಕೋವ ಪದದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತರ ರೂಪ. ಇದನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ಇಝೆವಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಘಟಕ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿತು. ಮಿಖೈಲ್ ಕಲಶ್ನಿಕೋವ್ ಇದನ್ನು ...

                                               

ಕತ್ತಿ

ಕತ್ತಿ ಚಾಕು ಅಥವಾ ಬಾಕಿಗಿಂತ ಉದ್ದವಾಗಿರುವ ಸಿಗಿಯಲು ಅಥವಾ ಇರಿಯಲು ಉದ್ದೇಶಿತವಾಗಿರುವ ಅಲಗಿರುವ ಒಂದು ಆಯುಧ. ಈ ಪದದ ನಿಖರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯುಗ ಅಥವಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಿಯು ಹಿಡಿಗೆ ಕೂಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದನೆಯ ಅಲಗನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಲಗು ನೇರವಾ ...

                                               

ಗದೆ

ಗದೆ ಯು ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಒಂದು ದೊಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಮೊಂಡಾಗಿರುವ ದಂಡ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಲೋಹದಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಇದು, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಂದು ಹಿಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಲಾದ ಗೋಳಾಕಾರದ ಶಿರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮೇಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ, ಗದೆಯನ್ನು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿ ...

                                               

ಗುರಾಣಿ

ಗುರಾಣಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಲಾದ ಅಥವಾ ಮಣಿಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಮುಂಗೈ ಮೇಲೆ ಏರಿಸಲಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಾಕವಚದ ಒಂದು ತುಂಡು. ನಿಕಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಬಾಣಗಳಂತಹ ಉತ್‍ಕ್ಷೇಪಕಗಳಿಂದಾಗಬಹುದಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಲು ಗುರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವ ...

                                               

ತ್ರಿಶೂಲ

ತ್ರಿಶೂಲ ಒಂದು ಮೂರು ಮೊನೆಗಳುಳ್ಳ ಆಯುಧವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದವು ದಂಡಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಓಕಿನಾನ್ ಸಾಯಿಯಂತಲ್ಲದೆ, ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಹೆಚ್ ...

                                               

ದೊಣ್ಣೆ

ದೊಣ್ಣೆ ಯು ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದದ್ದು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಗಿಡ್ಡನೆಯ ಕೋಲು ಅಥವಾ ಲಾಠಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲದಿಂದ ಆಯುಧವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೀನ್ಯಾದ, ಟುರ್ಕಾನಾದಲ್ಲಿನ ನಟಾರುಕ್‍ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ, ಹಿಂದೆ, ದೊಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮೊದ್ದು ಬ ...

                                               

ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ

ಬೈಜಿಕ ಬಾಂಬ್: ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಬಾಂಬುಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಅಣುಬಾಂಬು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಜಲಜನಕ ಬಾಂಬು.ಈ ಬಾಂಬುಗಳು ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾದ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಒತ್ತಡ, ಆಘಾತ, ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಸಿಡಿತಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಸಾವಿರಾರು ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ಹಾನಿಯನ್ನು ಎಸಗುತ್ ...

                                               

ಪಿಸ್ತೂಲು

ಪಿಸ್ತೂಲು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕೈಬಂದೂಕು. ಪಿಸ್ತೂಲು ೧೬ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಮುಂಚಿನ ಕೈಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಯೂರೋಪ್‍ನಲ್ಲಿ ೧೬ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಗೆಯ ಪಿಸ್ತೂಲುಗಳೆಂದರೆ ಒಂದೇಟು ಮತ್ತು ಅರೆಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪಿಸ್ತೂಲುಗಳು. ಕಾನೂನುಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳ ಕಾರಣ ಸ್ ...

                                               

ಬಂದೂಕು

ಬಂದೂಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಘನ ಉತ್ಕ್ಷೇಪಕಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹೊಂದಿಸಬಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಯುಧ. ಆದರೆ ಉತ್ಕ್ಷೇಪಕಗಳು ದ್ರವ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಕಣಗಳು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಉತ್ಕ್ಷೇಪಕಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಾರಬಲ್ಲವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಉತ್ಕ್ಷೇಪ ...

                                               

ಬಾಣ

ಅಂಬು ಇಲ್ಲಿ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಬಾಣ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯಲಾದ ಉದ್ದನೆಯ ಹಿಡಿ ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್‍ಕ್ಷೇಪಕ. ಇದು ದಾಖಲಿತ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಾಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂತುದಿಗೆ ಅಂಬುತಲೆಯನ್ ...

                                               

ಯುದ್ಧಸಾಮಗ್ರಿ

ಯುದ್ಧಸಾಮಗ್ರಿ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಯುಧದಿಂದ ಸಿಡಿಸಲಾದ, ಚದರಿಸಲಾದ, ಕೆಳಬೀಳಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಆಸ್ಫೋಟಿಸಲಾದ ಸಾಮಗ್ರಿ. ಯುದ್ಧಸಾಮಗ್ರಿ ಎಂದರೆ ಬಳಸಿ ಎಸೆಯಬಹುದಾದ ಆಯುಧಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಇತರ ಆಯುಧಗಳ ಘಟಕ ಭಾಗಗಳು ಎರಡೂ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಯಾಂತ ...

                                               

ಕಾಳಸಂತೆ

ಕಾಳಸಂತೆ ಎಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳ ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ. ಮುಕ್ತಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪೂರೈಕೆಗಳು ಸಂಧಿಸುವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥರಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರಕ ...

                                               

ಆನಿಮಲ್ ಫೇಸ್-ಆಫ್

ಆನಿಮಲ್ ಫೇಸ್-ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ಆನಿಮಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಒಂದು ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅಥವಾ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲಿಸಲ್ಪಡುವ ಎರಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಾದಾಟವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ ...

                                               

ಚೋಟಾ ಭೀಮ್

ಚೋಟಾ ಭೀಮ್ ಭಾರತದ ಮಕ್ಕಳ ಆನಿಮೇಷನ್ ದಾರವಾಹಿಗಳು ಹಾಗು ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ.ಇದು ಢೋಲಕ್ಪುರ್ ಎನ್ನುವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಭೀಮ್ ಎನ್ನುವ ಹುಡುಗನ ಸಾಹಸಕಥೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.ಇದನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆನಿಮೇಷನ್ನ ರಾಜೀವ್ ಚಿಲಕ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಗೊ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ ...

                                               

ಜೆಪರ್ಡಿ!

ಜೆಪರ್ಡಿ! ಎಂಬುದು ಅಮೇರಿಕಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾಗಿದ್ದು, ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ,ವಿಜ್ಞಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳ ತುಣುಕನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ಜತೆ ಆಟದ ವಿಭಾಗಗಳು ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಉತ್ ...

                                               

ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ (ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ)

ಕನ್ನಡದ ಚಂದನ ಯಲ್ಲಿ ೧,೫೦೦ ಕಂತುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ, ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ, ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಭಾರತದ ದೂರದರ್ಶನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರುವಾರಿಯಾಗಿ, ಡಾ. ನಾ. ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗ ...

                                               

ಸತ್ಯದರ್ಶನ

ಸತ್ಯದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಂದನವಾಹಿನಿ ಯ ಅತಿಬೇಡಿಕೆಯ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಇದು ಸತತವಾಗಿ ಸುಮಾರು ೬ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದಿಂದ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಚಾರ-ವ್ಯವಹಾರ, ಹಾಗೂ ಪೂಜೆ-ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು, ವ್ರತಾಚರಣ ...

                                               

ಹನ್ನಾ ಮೊಂಟಾನಾ

ಡಿಸ್ನಿ ಚ್ಯಾನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 24 ಮಾರ್ಚ್‌ 2006ರಂದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಅಮೆರಿಕದ‌ ಕಿರುತೆರೆ ಸರಣಿ ಹನ್ನಾ ಮೊಂಟಾನಾ ಎಮ್ಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿತು.ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಿಲೀ ಸ್ಟುಯರ್ಟ ಎಂಬ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯಾಗಿಯೂ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನಾ ಮೊಂಟಾನಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪ ...

                                               

ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್ (ಟಿವಿ ಸರಣಿ)

ಬಿಗ್‌ ಬ್ರದರ್‌ ಒಂದು ಟೆಲಿವಿಷನ್‌ನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆಗಿದ್ದು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುವುದಾಗಿದೆ, ಅದು ಬಾಹ್ಯಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೂರದರ್ಶನ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ ...

                                               

ಆರನ್‌ ಸ್ಟೋನ್‌

ಆರನ್‌ ಸ್ಟೋನ್‌ ಎಂಬುದು ಬ್ರೂಸ್‌ ಕೈಲಾಶ್‌ನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-ಪರಿಣಾಮದ, ಏಕ-ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಒಂದು ಸಾಹಸಕಾರ್ಯ ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ. 2009ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 13ರಂದು, ಡಿಸ್ನಿ XD ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಮೂಲತಃ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಈ ಸರಣಿಯು, ಚಾರ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್ಸ್‌ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಓರ್ವ ಹದಿಹರೆಯದ ಹ ...

                                               

ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ವೈಭವ(ಧಾರಾವಾಹಿ)

ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಾಧ್ವ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು. ಅವರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿ ಮಧ್ವ ಮತದ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಯರ ಮೂರನೇ ಅವತಾರವೇ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರರು. ಎರಡನೆಯ ಅವತಾರವು ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯರು. ಶ್ರ ...

                                               

ಜಿಯ ಮಾನೆಕ್

ಜಿಯ ಮಾನೆಕ್, ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಸಾರಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ,’ಸಾಥ್ ನಿಭಾನ ಸಾಥಿಯ, ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಯ ಮಾನೆಕ್, ಭಾರತೀಯ ಟೆಲೆವಿಶನ್ ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೀರಿಯಲ್ ನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬರು. ಅವರು ಬೆಳೆದ ತಾಯಿಯಮನೆಯ ...

                                               

ದ್ಯಾಟ್ ಸೆವೆಂಟೀಸ್ ಶೋ

ದ್ಯಾಟ್ ಸೆವೆಂಟೀಸ್ ಶೋ ಮೇ ೧೭, ೧೯೭೬ ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩೧, ೧೯೭೯ವರೆಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ವಿಸ್ಕಾನ್ಸನ್ ಎಂಬ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಉಪನಗರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಹದಿಹರೆಯದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಜೀವನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಅಮೇರಿಕಾದ ಒಂದು ದೂರದರ್ಶನ ಕಾಲಮಾನ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದರ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ ...

                                               

ಶ್ರೀನಗರ ಚಂದೃ

ಉದಯವಾಣಿ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಟೆಲಿವಿಶನ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೪ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಮೆಗಾಧಾರಾವಾಹಿ, ಕುಸುಮಾಂಜಲಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರ‍ೆ. ೨೦೦೬ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಂತನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಬಹಳ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾ ...

                                               

ಹೌ ಐ ಮೆಟ್ ಯುವರ್ ಮದರ್

ಹೌ ಐ ಮೆಟ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಒಂದು ಅಮೆರೀಕಿ ಹಾಸ್ಯ ದಾರಾವಾಹಿ. ಕ್ರೇಗ್ ಥಾಮಸ್ ಹಾಗು ಕಾರ್ಟರ್ ಬೇಸ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈ ದಾರಾವಾಹಿ ಅಮೆರೀಕಾದ ಸೀ.ಬೀ.ಎಸ್ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾದತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ೨೦೩೦ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಟೆಡ್ ಮೋಸ್ಬಿ ತನ್ನ ಮಕ್ ...

                                               

ಅದಿತಿ ಶರ್ಮಾ(ನಟಿ)

ಅದಿತಿ ಶರ್ಮಾ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಮತ್ತು. ಇವರು ಅಂಡ್ ಟಿವಿಯ ಗಂಗಾ ಧಾರವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಶುಕ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಕಲರ್ಸ್ ಟಿವಿಯ ಸಿಲ್ಸಿಲಾ ಬದಲ್ತೇ ರಿಶ್ತೋಂ ಕಾ ಧಾರವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿ ನಟಿಸಿದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

                                               

ಗೀತಾ ಬಿ. ಯು.

ಗೀತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು, ಗೀತಾ ಬಿ.ಯು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸೃಜನಶೀಲ ಬರಹಗಾರ್ತಿ. ಹಲವಾರು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →